samsun@birey.com +90 362 431 8 431

ETKİN ÖĞRETİM SİSTEMİ

ETKİN ÖĞRETİM SİSTEMİ

1)  4000 SAYFA SINIF İÇİ UYGULAMA-DAF

Samsun Birey Özel Öğretim kursunda sınıf dersleri özel hazırlanan 8 sayfalık ders anlatım föyleri ile anlatılır. Böylece her konu tüm ayrıntıları ile eksiksiz öğrenilir. Föyler içinde derse ait tüm tanımlar, şekiller ve görseller bulunur, sistem interaktif olduğundan öğrencinin derse katılımı  süreklidir. Klasik yöntemle anlatılan derste öğrenci defter tutar ve zaman kaybı olur. İnteraktif öğretim sisteminde öğrenci defter tutmaz. Tahtadan deftere yazma için geçen zaman kaybı yoktur. Tüm örnekler föy üzerinde hazırdır. Öğrencinin derse tam katılımı sağlanır, derste zaman kaybı olmadığından normal dersin iki katı fazla örnek çözülür. Ders  anlatım akışı tanımların ve kavramların; boşluk doldurma, örnek sorular, test sorularının vurgulanması ile öğrenciye aktarılır. Öğrenci her föyü evde tekrar eder. Karekod uygulaması sayesinde tüm föylerin video anlatımları PC,  Android ve İOS tabanlı cihazlarda sınırsız ve ücretsiz izleme imkanı sağlar.

2) MODÜLER  ÖDEV KİTAPÇIKLARI

Ödev gibi ders dışı uygulamalardan yararlı  sonuçlar alınabilmesi, ders içi ve ders dışı öğretim faaliyetlerinin  birbirini tamamlayacak ve bütünleyecek şekilde yürütülmesine bağlıdır. Birey grubu EİS Modüler Soru Kitapçıkları hazırlanırken bu gerçeği dikkate almıştır. Her biri 32 sayfa,6 kitapçık biçiminde her ders için ayrı ayrı hazırlanmış kitapçıklar, ders içi öğretim faaliyetlerinin tamamlayıcısı olarak ders anlatım föyü işleniş sırasına göre düzenlenmiştir. Böylece konular ilerledikçe bu sıraya göre ödevlendirme yapılarak bütünlük sağlanmış olur.

HAZIRLIK SÜRECİNDE ÖDEVİN ÖNEMİ

Hazırlık sürecinde programlı çalışmak çok önemlidir. Dersler işlendikten sonra bireysel çalışma yapılması asla ertelenmemeli ve konular biriktirilmeden tekrar edilmelidir. Zamanında alınmayan ilacın faydası olmayacağı gibi zamanında yapılmayan çalışmanın da faydası olmaz. Bu ritmi sağlamak rehberlik biriminin öncelikli görevlerindendir. Öğrenci, mutlaka ödevlendirilmeli ve çalışması kontrol edilmelidir. Ancak belirli bir amacı göz önünde bulundurmadan sadece öğrenciyi meşgul etmek için ödev verilemez.Birey Özel Öğretim Kursunda  Modüler Kitaplar sayesinde öğretmenlerimiz; öğrencileri planlı, programlı, hedefi belli bir çalışmaya yönlendirmiş olacaklardır.

3) ÖDEV TAKİP SAATİ (ÖTS)

Her ders için özel hazırlanmış ödev kitapçıkları ders öğretmenleri tarafından öğrenciye verilir. Modüler Ödev Sistemi ile öğrenciye verilen ödev, danışman öğretmeni tarafından kontrol edilir.Birey Özel Öğretim Kursuna özel Haftalık olarak uygulanacak olan Etkin Ödev Takip Saati, bir ders saati diliminde ve ders ciddiyetinde olup danışman öğretmen tarafından çizelge yardımıyla kontrol edilir. Ödevini yapmayan öğrencilerimizin velileri bu konuda bilgilendirilir.

4) ETKİN KONTROL  

YGS Denemeleri , LYS Denemeleri, Performans Sınavları, Düzey Belirleme Sınavları, Başarı İzleme Sınavları ve Quizler ile öğrenciler sınavlara alınır, ölçülür ve etkin kontrol sağlanarak yönlendirilir.